گزارش تخلف

در صورت مشاهده تخلف یا خطا، شما می‌توانید آن‌ را به کیش ای تو زی انتقال دهید تا توسط کارشناسان بررسی شده و در صورت اثبات تخلف اقدامات لازم صورت گیرد.

    در تمامی ساعات روز با ما در ارتباط باشید